Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Phí : 2.500.000 Đồng
(- Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở;)
Phí : 1.000.000 Đồng
(- Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở.)
Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”.
Trực tuyến 05 Ngày làm việc Phí : 2.500.000 Đồng
(- Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở;)
Phí : 1.000.000 Đồng
(- Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở.)
Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”.
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc Phí : 2.500.000 Đồng
(- Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở;)
Phí : 1.000.000 Đồng
(- Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở.)
Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Đơn đề nghị (theo Mẫu 1a quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018) 1 0 Mẫu số 01a.docx
b) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; 1 0 Mẫu số 02a; 02b.docx
c) Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở); 0 1
d) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở). 0 1
e) Báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương (Đối với trường hợp " Không đạt" hoặc " Chờ hoàn thiện"). 1 0 Mẫu số 04 (2).docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan