Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (Sở Nông nghiệp và PTNT)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Phí :
(Không có (Chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán theo thực tế).)
Trực tuyến Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Phí :
(Không có (Chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán theo thực tế).)
Dịch vụ bưu chính Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Phí :
(Không có (Chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán theo thực tế).)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan