Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra). Phí : 30.000 Đồng

Trực tuyến - 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra). Phí : 30.000 Đồng

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn
Dịch vụ bưu chính - 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra). Phí : 30.000 Đồng

Thành phần hồ sơ

Đối với cá nhân
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương; 1 0 Mẫu số 01a.docx
+ Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân; 0 1
+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 1 0
Đối với tổ chức
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCTngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương; 1 0 Mẫu số 01a.docx
+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNT-BCTngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương; 1 0 Mẫu số 01b.docx
+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức); 0 1
+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan