Thủ tục thực hiện chính sách thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vận động các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn: 07 ngày làm việc. - Tại UBND tỉnh: 05 ngày làm việc. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi file hình ảnh qua Internet sau đó gửi bản chính qua đường bưu điện đến Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.
Trực tuyến 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn: 07 ngày làm việc. - Tại UBND tỉnh: 05 ngày làm việc. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi file hình ảnh qua Internet sau đó gửi bản chính qua đường bưu điện đến Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.
Dịch vụ bưu chính 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn: 07 ngày làm việc. - Tại UBND tỉnh: 05 ngày làm việc. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi file hình ảnh qua Internet sau đó gửi bản chính qua đường bưu điện đến Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị thưởng 2 0
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức (01 bản sao công chứng); Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân (01 bản sao công chứng). 0 2
Hợp đồng tư vấn đầu tư đối với tổ chức (01 bản sao công chứng) hoặc văn bản thỏa thuận môi giới, tư vấn đầu tư đối với cá nhân (01 bản sao công chứng). 0 2
Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư 2 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan