Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 Ngày làm việc Phí :
(- Phí thẩm định: + 400.000 đồng/bộ hồ sơ đối với khu vực các phường thuộc thành phố, thị xã và thị trấn; + 200.000 đồng/bộ hồ sơ đối với khu vực khác của thành phố, thị xã; + 100.000 đồng/bộ hồ sơ đối với khu vực còn lại.)
Lệ phí : file đính kèm

Lệ phí địa chính.docx
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó: - Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT: 02 ngày làm việc. - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: 02 ngày làm việc. - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian giải quyết 05 ngày làm việc của cơ quan thuế; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;không tính thời gian ký hợp đồng thuê đất và cấp mới giấy chứng nhận; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 07 Ngày làm việc Phí :
(- Phí thẩm định: + 400.000 đồng/bộ hồ sơ đối với khu vực các phường thuộc thành phố, thị xã và thị trấn; + 200.000 đồng/bộ hồ sơ đối với khu vực khác của thành phố, thị xã; + 100.000 đồng/bộ hồ sơ đối với khu vực còn lại.)
Lệ phí : file đính kèm

Lệ phí địa chính.docx
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó: - Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT: 02 ngày làm việc. - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: 02 ngày làm việc. - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian giải quyết 05 ngày làm việc của cơ quan thuế; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;không tính thời gian ký hợp đồng thuê đất và cấp mới giấy chứng nhận; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

3.1. Hồ sơ địa chính:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 1 0 Mẫu 09.docx
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 1 0
- Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có). 0 1
3.2. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có): Bản chính 1 0 Tờ khai thuế sử dụng đất phí nông nghiệp.docx
- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có); 0 1 Văn bản miễn giảm thuế.docx
- Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có); 0 1
- Tờ khai lệ phí trước bạ: Bản chính; 1 0 Mẫu 01- Tờ khai lệ phí trước bạ.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan