Khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 0 Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.
Trực tuyến 0 Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.
Dịch vụ bưu chính 0 Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
++ Tờ khai thuế TTĐB theo mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ; 1 0 Mẫu 01.TTĐB.doc
++ Bảng xác định thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 1 0 Mẫu 01.2.TTĐB.doc
++ Bảng phân bổ thuế tiêu thụ đặc biệt theo địa bàn tỉnh, thành phố từ hoạt động kinh doanh sổ xố (nếu có) theo mẫu số 01-3/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 1 0 Mẫu 01.3.TTĐB.doc
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan