Khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 0 Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.
Trực tuyến 0 Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.
Dịch vụ bưu chính 0 Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai thuế TTĐB theo mẫu số 02/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC; 1 0 Mãu 02.TTĐB.doc
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan