Hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Phí : 0 Đồng

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ (bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh) thì trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ phải thực hiện hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho đối tượng được hưởng.
Trực tiếp 5 Ngày Phí : 0 Đồng

Trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, tổng hợp và gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) cùng cấp giám định hồ sơ xin hỗ trợ một phần chi phí điều trị đối với đối tượng người bệnh có thẻ BHYT. Cơ quan BHXH có trách nhiệm thông báo chi phí khám, chữa bệnh của đối tượng có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh ngoài tỉnh cho các Trung tâm Y tế huyện/thành phố/thị xã có nhu cầu. Thời gian giám định, thông báo không quá 60 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu giám định của các bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế huyện/thành phố/thị xã.
Trực tuyến 15 Ngày Phí : 0 Đồng

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ (bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh) thì trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ phải thực hiện hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho đối tượng được hưởng.
Trực tuyến 5 Ngày Phí : 0 Đồng

Trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, tổng hợp và gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) cùng cấp giám định hồ sơ xin hỗ trợ một phần chi phí điều trị đối với đối tượng người bệnh có thẻ BHYT. Cơ quan BHXH có trách nhiệm thông báo chi phí khám, chữa bệnh của đối tượng có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh ngoài tỉnh cho các Trung tâm Y tế huyện/thành phố/thị xã có nhu cầu. Thời gian giám định, thông báo không quá 60 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu giám định của các bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế huyện/thành phố/thị xã.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày Phí : 0 Đồng

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ (bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh) thì trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ phải thực hiện hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho đối tượng được hưởng.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày Phí : 0 Đồng

Trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, tổng hợp và gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) cùng cấp giám định hồ sơ xin hỗ trợ một phần chi phí điều trị đối với đối tượng người bệnh có thẻ BHYT. Cơ quan BHXH có trách nhiệm thông báo chi phí khám, chữa bệnh của đối tượng có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh ngoài tỉnh cho các Trung tâm Y tế huyện/thành phố/thị xã có nhu cầu. Thời gian giám định, thông báo không quá 60 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu giám định của các bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế huyện/thành phố/thị xã.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn xin hỗ trợ (Mẫu số 1 - Quyết định 29/2014/QĐ-UBND); 1 0 Mẫu số 1.docx
- Bản photo của 1 trong số các loại giấy tờ sau: + Sổ hộ khẩu (nếu là đối tượng dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn gia đoạn 2014-2015 theo quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ). + Sổ hộ nghèo (nếu là đối tượng hộ nghèo). + Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu là đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng). + Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu đối tượng là người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội). 0 1
- Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn, không khả năng chi trả chi phí khám, chữa bệnh có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Đối với những người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí). 1 0
- Bản photo thẻ Bảo hiểm Y tế (nếu có). 0 1
- Bản photo giấy chứng minh nhân dân (nếu có). 0 1
- Bản photo sổ khám bệnh hoặc toa thuốc. 0 1
- Bản photo giấy ra viện. 0 1
- Bảng chi tiết các khoản chi phí, bản chính biên lai thu (phiếu thu) viện phí, bảng chính hóa đơn vận chuyển và các chứng từ thể hiện các khoản chi phí khác có liên quan (nếu có). 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan