Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Việc bình xét danh hiệu hoàn thành vào tháng 12 hàng năm; đối với ngành giáo dục và đào tạo vào tháng 6 hàng năm. Phí : 0 Đồng

Trực tuyến Việc bình xét danh hiệu hoàn thành vào tháng 12 hàng năm; đối với ngành giáo dục và đào tạo vào tháng 6 hàng năm. Phí : 0 Đồng

Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình).
Dịch vụ bưu chính Việc bình xét danh hiệu hoàn thành vào tháng 12 hàng năm; đối với ngành giáo dục và đào tạo vào tháng 6 hàng năm. Phí : 0 Đồng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản đề nghị của đơn vị trình; 1 0
- Biên bản họp bình xét ở đơn vị trực thuộc kèm theo danh sách (Phải đảm bảo từ 70% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị); 1 0
- Báo cáo thành tích của công dân. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Nội vụ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan