Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 6 Ngày làm việc 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai đăng ký khai tử (theo mẫu) 1 0 dang ky khai tu.docx
Bản chính Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định 1 0
Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai tử 1 0
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu 1 0 Mẫu HK02 - phieu bao thay doi ho khau.docx
Bản chính Sổ hộ khẩu có đăng ký thường trú của người chết 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan công an đăng ký
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan