Hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc
Trực tuyến 3 Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ của nhà đầu tư 1 0 Mẫu văn bản đề nghị hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ.doc
Xác nhận của UBND huyện/thị xã/thành phố nơi thực hiện dự án đầu tư về việc nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan