Hoàn trả tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc
Trực tuyến 5 Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ của nhà đầu tư 1 0 Mẫu văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ.doc
Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản phô tô) 1 0
Giấy phép xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (bản phô tô) 1 0
Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư đi vào hoạt động (đối với trường hợp hoàn trả 100% số tiền ký quỹ và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan