Thủ tục Đề nghị gia hạn cấp phép sử dụng lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với hoạt động Lắp đặt ki-ốt, mái che, mái che di động, hoạt động kinh doanh buôn, bán hàng hóa, dịch vụ.
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với hoạt động Lắp đặt ki-ốt, mái che, mái che di động, hoạt động kinh doanh buôn, bán hàng hóa, dịch vụ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị gia hạn cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông. 0 0 PHỤ LỤC II, Đơn đề nghị gia hạn giấy phép.docx
- Giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp lần đầu (bản sao). 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan