Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Lệ phí : 30.000 đồng/Giấy
(Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai)
Lệ phí : 100.000 đồng/Giấy
(Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất)
Lệ phí : 50.000 đồng/Giấy
(Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí : 30.000 đồng/bản
(Trích lục bản đồ)
Phí : 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ
(Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất)
Lệ phí :
(* Trường hợp phải trích đo địa chính: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.)
15 ngày làm việc , kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong đó: - Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: 07 ngày làm việc - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày làm việc - Tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc Thời gian này không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; thời gian ký hợp đồng thuê đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc Lệ phí : 30.000 đồng/Giấy
(Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai)
Lệ phí : 100.000 đồng/Giấy
(Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất)
Lệ phí : 50.000 đồng/Giấy
(Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí : 30.000 đồng/bản
(Trích lục bản đồ)
Phí : 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ
(Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất)
Lệ phí :
(* Trường hợp phải trích đo địa chính: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.)
15 ngày làm việc , kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong đó: - Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: 07 ngày làm việc - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày làm việc - Tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc Thời gian này không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; thời gian ký hợp đồng thuê đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

3.1) Hồ sơ đăng ký chuyển hình thức:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Mẫu số 09/ĐK: Bản chính; 1 0 Mẫu 09.docx
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 1 0
- Hợp đồng thuê đất đã lập; 1 0
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có) 1 0
3.2) Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ 2 0 01-lptb.docx
Bản chính Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có) 2 0 tk thuế phi nn.docx
Bản chính Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai 2 0 vanbandenghimiengiamthue.docx
Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có) 0 2
Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có) 0 2

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan