Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến Thời gian giải quyết của cơ quan BHXH: - Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới không quá 05 ngày. - Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất không quá 05 ngày. - Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN không quá 10 ngày. - Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN không quá 03 ngày. - Trường hợp xác nhận sổ BHXH không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Trực tuyến Định kỳ 6 tháng (trước 15/7), 1 năm (trước 15/01), hệ thống tự động gửi báo cáo tình hình sử dụng lao động đến cơ quan Lao động

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Báo cáo tình hình sử dụng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN 1 0 D02-TS_new.xlsx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động TB&XH
Yêu cầu, điều kiện
Không có thông tin

Thủ tục hành chính liên quan